หน้าแรก > บริหาร > การพัฒนาองค์การ Organization Development ตอนที่ 2

การพัฒนาองค์การ Organization Development ตอนที่ 2

สิ่งหนึ่งที่องค์การมักจะพลาดกัน เวลาที่จะเอาเรื่องของการพัฒนาองค์การมาเป็นนโยบายหลักก็คือ การเข้าใจถึงขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ ซึ่งเมื่อขาดความเข้าใจในส่วนนี้แล้ว ก็มักจะนำแนวคิดการพัฒนาองค์การไปใช้อย่างผิดๆ ถูกๆ และมักไม่ประสบความสำเร็จ… พึงระลึกเอาไว้เสมอครับ ว่าการพัฒนาองค์การนั้นไม่ใช่เครื่องมือ (Tool) ที่นำไปใช้ได้เลยเหมือนกับการเอาค้อนไปตอกตะปูนะครับ… การพัฒนาองค์การต้องให้เวลากับมัน อาจจะกินเวลาหลายเดือน จนถึงหลายปีทีเดียว

คัมภีร์เล่มหนึ่งที่บรรดักนัก OD ทั้งหลายอ้างอิงถึงคือ Organization Development & Change ของ Cummings & Worley (2005) ได้พูดถึงการพัฒนาองค์การเอาไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การแบบที่ได้วางแผนเอาไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงองค์การ (“Organization development is directed at bringing about planned change to increase an organization’s effectiveness and capability to change itself.”) หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การพัฒนาองค์การ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงองค์การชนิดที่มีการวางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีล่วงหน้านั่นเอง

พอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า (ซึ่งต่อจากนี้จะขอเีรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Planned change) ก็เลยอยากพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง (Change) กันก่อน ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary change) และ การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์ (Evolutionary change)

การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolutionary change)
คำว่าปฏิวัติมักถูกนำไปสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงแบบที่กะทันหัน รวดเร็ว (เหมือนการปฏิวัติรัฐประหารไงครับ แป๊บเดียวเปลี่ยนรัฐบาลเลย… ฮา) ส่วนใหญ่แล้ว การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัตินั้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีช่วงเวลาแห่งความเป็นตายขององค์การ คือ ถ้าไม่เปลี่ยนก็อาจมีล้มทั้งยืนได้ หากจะให้ยกตัวอย่าง ก็คงจะต้องสมมติว่ามีองค์การหนึ่ง มีลักษณะการบริหารงานและโครงสร้างแบบรัฐวิสาหกิจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดวิกฤติฟองสบู่แตก องค์การดังกล่าวประสบภาวะหนี้สินเกือบล้มละลาย แล้วมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การและลักษณะการบริหารใหม่ เป็นแบบเอกชนเต็มรูปแบบ แบบนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติครับ

การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติแบบนี้เกิดมาแล้วกับสายการบิน British Airways ในปี ค.ศ. 1980 และผมคิดว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในปัจจุบันก็น่าจะเป็น Japan Airlines ครับ ที่ ณ ตอนที่ผมกำลังร่างบล็อกตอนนี้อยู่ JAL ก็เสนอประคองธุรกิจโดยการให้พนักงานหยุดงานโดยไม่จ่ายเงินเดือน (ที่มาของข่าว: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9520000008453)

การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์ (Evolutionary change)
คิดว่าเดาได้ไม่ยากนะครับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใดไปแล้ว  อีกประเภทที่เหลือก็ย่อมต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดค่อยเป็นค่อยไปแน่นอน โดยส่วนใหญ่แล้ว การพัฒนาองค์การจะเป็นไปในแบบนี้ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์ ที่พูดแล้วส่วนใหญ่จะอ๋อกัน (หมายถึงพวกที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับ) ก็เห็นจะเป็นเรื่องของ ไคเซ็น (Kaizen) กับแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Action) ที่ได้มาจากทางญี่ปุ่น

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์มีเยอะแยะมากมาย อาทิ การประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard (BSC) ในองค์การ, การนำแนวคิดการจัดการมาตรฐาน ISO มาใช้ หรือแม้แต่การนำนโยบายการบริหารคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality Management : TQM) เป็นต้น เหล่านี้ต่างก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์ทั้งสิ้น แต่ต้องบอกก่อนว่าที่พูดถึงไปนั่น ไม่ใช่เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงแบบวิัวัฒน์นะครับ

ทั้ง TQM, BSC, ISO หรืออะไรทั้งหลายแหล่นั้น อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Framework มากกว่าที่จะเป็นเครื่องมือครับ คือ เป็นเหมือนกรอบแนวทางให้องค์การเอาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์การของตนนั่นเอง

ไปๆ มาๆ ผมก็เขียนซะยาว เลยไม่ได้พูดถึงขั้นตอนในการพัฒนาองค์การจนได้ งั้นเอาไว้เีขียนต่อตอนหน้าแล้วกันนะครับ… ในตอนหน้าผมจะขอพูดอธิบายเรื่อง Framework ก่อน แล้วเราจะไปดูขั้นตอนในการพัฒนาองค์การกันครับ

(ต่อตอนหน้าครับ…)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • Burke W. W. (2002) Organization Change: Theory and Practice. SAGE Publications.
  • Cumming, G. T. & Worley, G. C. (2005). Organization Development & Change (International Student Edition). South-Western, Thomson Corporation.
หมวดหมู่:บริหาร ป้ายกำกับ:, ,
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: